Algemene Ledenvergadering 2023

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 maart a.s. in De Blanckenborg, Oude Winterswijkseweg 45a in Groenlo. De vergadering start om 20:00 uur. Het verslag van de vorige vergadering heeft iedereen per mail ontvangen.

De agenda voor deze avond:

 1. Welkom
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 13-04-2022
 3. Mededelingen secretariaat
 4. Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken 2022 en begroting 2023
 5. Kascommissie: Gerdo ten Barge (is aftredend), Maria Weenink (1e jaar) en Walter te Brake (reservelid)
 6. Mededelingen:
  • Activiteitencommissie
  • Technische commissie
  • Website
 7. Bestuursaangelegenheden
  • Aftreedschema
  • Decharge bestuur
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

Wij hopen op jullie komst!

Met vriendelijke groet,

Clementine Goorhuis-aan de Stegge

Secretariaat Lopersvereniging Groenlo