Skip to content

Lidmaatschap

Vanaf 16 jaar kan men lid worden van de vereniging. De contributie bedraagt €75,00 per persoon per jaar. Contributiebetaling geschiedt één keer per jaar door automatische afschrijving van uw bank- of girorekening.

Een andere betalingsregeling is alleen mogelijk in overleg met de penningmeester van de LVG. Het rekeningnummer van de vereniging is: NL55RABO0117300098 bij de Rabobank te Groenlo, t.n.v. “Lopersvereniging Groenlo”.

Lidmaatschap A.U.

Een A.U.- wedstrijdlicentie kan aangevraagd worden bij het secretariaat van de vereniging (de extra kosten hiervoor bedraagt € 21,95). De bondsafdracht aan de A.U. is opgenomen in de contributie. Een contributieherziening kan alleen plaats vinden na een besluit van de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

Verzekering

De A.U. heeft ten behoeve van de vereniging een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Aan- en afmelden

Het aan- en afmelden dient ten allen tijde schriftelijk te geschieden bij het secretariaat.

Als u overweegt om lid te worden van onze vereniging, is het mogelijk om een drietal trainingen gratis te bezoeken. U heeft dan een indruk van wat u kunt verwachten. Heeft u definitief besloten lid te worden van onze vereniging dan kunt u zich aanmelden. Nadere informatie is verkrijgbaar bij een van de bestuursleden.

Afmelden dient te geschieden vóór 15 november van het lopende jaar!

Bij afmelding in het lopende jaar wordt de contributie niet gerestitueerd.

Aanmelden lidmaatschap

Als U overweegt lid te worden van onze vereniging, is het mogelijk een drietal trainingen gratis te bezoeken. U heeft dan een indruk van wat U kunt verwachten. Heeft U definitief besloten lid te worden van onze vereniging, dan dient U het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te versturen.

De contributie bedraagt momenteel Euro 65,00 per jaar * (maar kan na een besluit van de ledenvergadering worden aangepast) en wordt één keer per jaar automatisch van Uw bankrekening afgeschreven.

Het afmelden dient ten allen tijde schriftelijk te geschieden bij het Secretariaat LVG, Oude Aaltenseweg 6, 7141 LB Groenlo. Bij afmelding in het lopende jaar wordt de contributie niet gerestitueerd. Afmelden vóór 15 november van het lopende jaar! (doet u dit niet dan betaald u nog een volledig jaar dit ivm afmelden bij de A.U.)

Wenst lid te worden van de Lopersvereniging Groenlo te Groenlo. De verschuldigde contributie kan worden afgeschreven van:

* Wordt U in januari, februari of maart van het lopende jaar lid van onze vereniging dan betaalt U € 65,- Wordt U in april, mei of juni van het lopende jaar lid van onze vereniging dan betaalt U € 55,- Wordt U in juli, augustus of september van het lopende jaar lid van onze vereniging dan betaalt U € 45,- Wordt U in oktober, november of december van het lopende jaar lid van onze vereniging dan betaalt U € 35,-

Afmelden lidmaatschap

Het afmelden kan door onderstaand formulier in te vullen.

Bij afmelding in het lopende jaar wordt de contributie niet gerestitueerd. Afmelden vóór 15 november van het lopende jaar! (doet u dit niet dan betaald u nog een volledig jaar dit ivm afmelden bij de A.U.)