Geen crossloop 2022

Minder goed nieuws vanuit de crosscommissie; geen crossloop 2022. Het hele bericht vanuit de crosscommissie:


Nieuws over de Crossloop

Ook dit jaar vindt er geen crossloop plaats. Na 2 jaren van corona kende de opstart voor een nieuwe crossloop de nodige hobbels. De hoofdsponsor had te kennen gegeven om na een groot aantal jaren te stoppen. Daarnaast had de MACL te kennen gegeven dat de huur van het terrein zou worden verhoogd en er misschien op een ander tijdstip zou moeten worden gestart.

Na een gesprek met het bestuur van de LVG heeft het bestuur aangegeven dat zij garant zouden staan voor de kosten. Ook het bestuur van de MACL heeft na een overleg aangegeven dat het terrein de gehele dag beschikbaar zou zijn. Zij konden echter geen garantie geven voor de komende jaren. Ook zou de loods pas op zondag beschikbaar zijn in verband met een feest op zaterdagavond. Dit alles maakte het moeilijk om een goede crossloop te organiseren.

De crosscommissie heeft daardoor besloten om geen crossloop te organiseren.

Samen met het bestuur van de LVG wordt er gekeken of er een andere invulling komt voor de aankomende jaren.

De crosscommissie betreurt het dat er geen crossloop meer plaats vindt en wil langs deze weg iedereen bedanken die al die jaren heeft mee geholpen aan en meegelopen met de altijd gezellige crossloop.

De crosscommissie.