Algemene ledenvergadering


Beste leden van de Lopersvereniging Groenlo,

Hierbij nodigt het bestuur jullie uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

Datum: woensdag 21 maart 2018
Locatie: De Blanckenborg, Oude Winterswijkseweg 45a te Groenlo
Aanvang: 20.00 uur

Aftredend en herkiesbaar: Leonie Wolters.

Eventuele tegenkandidaten voor de functie van penningmeester kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur via .

Graag zien we jullie op 21 maart!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Guus Rijnders