Algemene Ledenvergadering Lopersvereniging Groenlo

Beste leden van de Lopersvereniging Groenlo,

Hierbij nodigt het bestuur jullie uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

Datum:                woensdag 27 maart 2019

Locatie:               De Blanckenborg, Oude Winterswijkseweg 45a te Groenlo

Aanvang:            20.00 uur

Agenda
1. Welkom
2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 21-3-2018
3. Mededelingen secretariaat
4. Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken 2018 en begroting 2019
5. Kascommissie: Emiel Koster (is aftredend), Lucie Hulshof (1e jaar), Anita Helmers is reservelid
6. Mededelingen:
• Activiteitencommissie
• Technische commissie
• Kledingcommissie
• Redactie
• evt. overige
7. Bestuursaangelegenheden
• Aftreedschema
• Decharge bestuur
8. Huldiging jubilarissen
9. Rondvraag
10. Sluiting