Agenda

De LVG is een actieve loopvereniging, die naast de jaarlijks te organiseren lopen cq westrijden als de Kaakkanonsloop en Scharenborgcrossloop ook voor haar eigen leden regelmatig activiteiten organiseerd. Zo is in het verleden vaak een treinloop, Paasloop, Sinterklaasloop of Kerkenpadenloop uitgezet. Deze worden aangekondigd in de agenda en voor een indruk zie het fotoalbum.